HOCKEYFÄLTSLÖSNING

hockey project

Principer för design av hockeyfältbelysning: ljuskvaliteten beror huvudsakligen på belysningsnivån, enhetlighet och bländningskontroll.

Det bör beaktas att dess utgående belysningsstyrka reduceras på grund av damm eller ljusdämpning.Ljusdämpningen beror på installationsplatsen för omgivningsförhållandena och vilken typ av ljuskälla som väljs, så den initiala belysningsstyrkan är helst 1,2 till 1,5 gånger det rekommenderade ljuset.

 

BELYSNINGSKRAV

 

Belysningsstandarder för hockeyplan är enligt nedan.

Nivå Funktioner Luminans (lux) Belysningsstyrkans enhetlighet Ljuskälla Bländningsindex
(GR)
Eh Evmai Uh Uvmai Ra Tcp(K)
U1 U2 U1 U2
Träning och rekreation 250/200 0,5 0,7 ﹥20 ﹥2000 ﹤50
Klubbtävling 375/300 0,5 0,7 ﹥65 ﹥4000 ﹤50
Nationell och internationell tävling 625/500 0,5 0,7 ﹥65 ﹥4000 ﹤50
TV-sändningar Lite avstånd ≥75m 1250/1000 0,5 0,7 0,4 0,6 ﹥65
(90)
﹥4 000/5 000 ﹤50
Lite avstånd ≥150m 1700/1400 0,5 0,7 0,4 0,6 ﹥65
(90)
﹥4 000/5 000 ﹤50
Annan situation 2250/2000 0,7 0,8 0,6 0,7 ≥90 ﹥5 000 ﹤50

 

 INSTALLATIONSREKOMMENDATION

Bländning beror på ljusdensitet, projektionsriktning, kvantitet, betraktningsposition och omgivande ljusstyrka.Faktum är att mängden ljus är relaterad till mängden auditorier.

Relativt sett räcker det med en enkel installation av träningsplatsen.Men för stora arenor är det nödvändigt att installera fler lampor genom att styra strålen för att uppnå hög ljusstyrka och låg bländning.Bländning påverkar inte bara idrottare och åskådare, utan kan även förekomma utanför arenan.Kasta dock inte ljus på de omgivande vägarna eller samhällena.


Posttid: maj-09-2020