FOTBOLLPLYSNINGSLÖSNING

1 (5)

 

BELYSNINGSKRAV

1000-1500W metallhalogenlampor eller strålkastare används ofta på traditionella fotbollsplaner.De traditionella lamporna har dock bristen bländning, hög energiförbrukning, kort livslängd, obekväm installation och lågt färgåtergivningsindex, vilket gör att de knappast uppfyller belysningskraven på moderna idrottsplatser.

Det ska installeras ett belysningssystem som tillgodoser programföretagens, publikens, spelarnas och tjänstemäns behov utan att spilla ljus ut i miljön och utan att skapa olägenheter för lokalsamhället.

Ljusstandarder för TV-evenemang är enligt nedan.

Nivå Funktioner Beräkning mot Vertikal belysningsstyrka Horisontell belysningsstyrka Professionell av lampor
Ev cam ave Enhetlighet Eh ave Enhetlighet Färgtemperatur färgåtergivning
Lux U1 U2 Lux U1 U2 Tk Ra
Internationell Fast kamera 2400 0,5 0,7 3500 0,6 0,8 ﹥4000 ≥65
Fast kamera
(på tonhöjdsnivå)
1800 0,4 0,65
Nationell Fast kamera 2000 0,5 0,65 2500 0,6 0,8 ﹥4000 ≥65
Fast kamera
(på tonhöjdsnivå)
1400 0,35 0,6

 

Anmärkningar:

– Vertikal belysningsstyrka avser belysningsstyrka mot en fast kameraposition eller fältkameraposition.

– Vertikal belysningslikformighet för fältkameror kan utvärderas på en kamera för-

kamerabas och variation från denna standard kommer att beaktas.

– Alla angivna belysningsstyrkavärden är bibehållna värden.En underhållsfaktor på

0,7 rekommenderas;därför kommer initiala värden att vara ungefär 1,4 gånger dessa

ovan.

– I alla klasser är bländningsbetyget GR ≤ 50 för spelare på planen inom spelaren

primär synvinkel.Detta bländningsvärde är uppfyllt när spelarens synvinklar är uppfyllda.

Belysningsstandarder för icke-tv-sända evenemang är enligt nedan.

Nivå Funktioner Horisontell belysningsstyrka Enhetlighet Lampans färg
tolkning
Lampans färg
Eh cam ave
(lux)
U2 Tk Ra
Nationella spel 750 0,7 ﹥4000 ﹥65
Ligor och klubbar 500 0,6 ﹥4000 ﹥65
Träning och rekreation 200 0,5 ﹥4000 ﹥65

 

Anmärkningar:

– Alla angivna belysningsstyrkavärden är bibehållna värden.

– En underhållsfaktor på 0,70 rekommenderas.Initiala värden blir därför

cirka 1,4 gånger de som anges ovan.

– Belysningsstyrkan får inte överstiga 30 % var 10:e meter.

– Primärspelarens synvinklar måste vara fria från direkt bländning.Detta bländningsvärde är uppfyllt

när spelarens synvinklar är uppfyllda.

 

INSTALLATIONSREKOMMENDATIONER:

  1. LED-lampor med hög mast eller LED-strålkastare används ofta för fotbollsplaner.Ljus kan installeras på läktarens takkant eller upprättstående stolpar runt fotbollsplanerna.

Mängden och effekten av ljus varierar beroende på belysningskraven i fält.

Typisk mastlayout för fotbollsplaner är enligt nedan.

1 (1) 1 (2)

1 (3) 1 (4)


Posttid: maj-09-2020